Loading...
Click edit button to change this code.

Innovation

Her kan du opleve vores kreative side af ingeniørfaget. Det er stedet, hvor vi udvikler nye produkter, der kan være med til at skabe værdi for andre. Vi har særlig fokus på udvikling af produkter inden for håndtering af regnvand, der kan være med til at forhindre oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

KlimaMuld er en meget stabil muld til bede, rabatter og græsarmeringssten.

FilterStabil kan anvendes som bærelag, bundsikring og kantsikring med høj permeabilitet.

Ved at anvende linjedræn med permeabel beton som f.eks. d:RAin kan man rense overflade­vandet på vejen for miljøfremmede stoffer. På den måde kan man overholde grundvands­kvalitetskriterierne (nedsivning) og miljø­kvalitets­kravene (udledning) på langt de fleste veje.

U-turn waterway system er et åbent rende-/kanalsystem udført i beton, som udover at gøre opsamling af regnvandet til noget spændende, sjovt og synligt, tilfører fysiske, sociale og miljømæssige værdier til byrummet.

d:RAin – et permeabelt linjeafvandingssystem Vi har udviklet d:RAin i samarbejde med Midtgaard A/S i forbindelse med gennemførelsen af et klimatilpasningsprojekt med det specifikke formål at fjerne og minimere vandsamlinger på overfladen.

Hvor vil regnvandet samle sig – og hvor risikerer jeg oversvømmelse i fremtiden? Disse spørgsmål vil du som bygherre, forsyning, kommune eller almindelig borger oftere og oftere stille dig selv, når talen kommer på at skybrudssikre din ejendom, forsyningsområde eller bydel. Én ting er i hvert fald sikkert: de store regnskyl kommer der ikke færre af i fremtiden.

Vi har udviklet et digitalt værktøj, der ved at analysere terrænet på en grund eller i en bydel, kan give dig et illustrativt og visuelt overblik. T:RAin, som beregningsværktøjet hedder, gør dig i stand til at planlægge langt mere præcist end hidtil, hvordan du skal forholde dig til de fremtidige regnskyl – og dermed spare både tid og penge.

Koncepter

FilterStabil

Bærelag og bundsikring med høj permeabilitet

U-TURN

Et multifunktionelt afvandingssystem

d;way

Et permeabelt dobbelt afvandingssystem

d:RAin

Et permeabelt linjeafvandingssystem

T:RAin

Terrænanalyse – kortlægning af oversvømmelse