Loading...

Om os

Vi har siden 1949 leveret specialiseret og professionel rådgivning inden for bygge- og anlægsbranchen.

Både under projektering og udførelse af opgaven gør vi os umage med at afsætte de nødvendige medarbejderressourcer. Vi forsøger altid ved løbende koordinering at være fleksible og i stand til at løse de hastesager, der er nødvendige.

Når vi har spurgt kunderne, hvad der kendetegner Dines Jørgensen & Co. A/S har svarene sammenfattende lydt:

“I kan løse vores problemer på stedet. Jeres rådgivere er til at regne med, ikke mindst når det gælder tidsfrister og økonomi”

Dette skudsmål er vi selvfølgelig glade for.

Medarbejderne

De gode resultater kan vi takke vores stabile og erfarne medarbejdere for, da de hver især er ansvarlige for at følge udviklingen inden for deres fagområder.

Vi tager vores medarbejderpolitik alvorligt, så vi både sikrer et harmonisk arbejdsklima, og at medarbejdernes faglige kompetencer udbygges gennem intern og ekstern uddannelse.

Desuden er vores medarbejderkultur præget af en høj grad af erfaringsudveksling mellem medarbejderne.

Ledelse og økonomi

I 1984 blev firmaet omdannet til et aktieselskab, der ejes af 6 medarbejdere.

Den daglige drift varetages i fællesskab af de 6 aktionærer: Direktør Ole Rasmussen, Thomas Frilund Jacobsen, Jørgen Hegner, Jens Friberg,

Torben Stæhr og Jimmy Nielsen.

Dines Jørgensen & Co. A/S og datterselskabet DJ Miljø & Geoteknik P/S har en samlet omsætning på 78 millioner kroner om året.

Vi er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og er tilsluttet foreningens kollektive ansvarsforsikring.