Loading...
Click edit button to change this code.

Byggeri

Boliger

Renovering

Skoler

Institutioner & Pleje

Sport & Fritid

Erhverv

Energi

Nedrivning/sanering

Bygherrerådgivning

”Der er en robusthed hos Dines Jørgensen, som gør, at vi næsten altid vælger dem som rådgivende ingeniører, når vi selv kan bestemme. Nøglepersonerne hos Dines har været der i mange år. De kan deres kram og føler sig forpligtet af samarbejdet. Det giver mig en vished for at varen bliver leveret, også hvis der kommer bump på vejen i projektforløbet.”

– Christian Nemming, KHS arkitekter A/S

Jimmy Nielsen
Hillerød
Partner
Rådgivende Ingeniør FRI
Mail       jn@dj-co.dk
Telefon  21 46 82 63
Bjørn Vagn Jakobsen
Hillerød, Byggeri
Partner
Afdelingsleder
Mail       bvj@dj-co.dk
Telefon  42 74 33 50

I Dines Jørgensen & Co’s bygningsafdeling arbejder 20 medarbejdere med bygherrerådgivning, konstruktioner, vvs- og el-installationer. Vores kunder er bygherrer i kommuner og regioner, almennyttige boligselskaber og private organisationer, herunder totalentreprenører og byggekonsortier.

Vi tilpasser rådgivningen til kundens behov og arbejder tæt sammen med arkitekter, landskabsarkitekter, akustikere og brandspecialister.

Projekterne i bygningsafdelingen styres af en projektleder samt et antal fagspecialister, der udvælges, så de svarer til opgavens faglige profil. Projektlederen koordinerer de interne ydelser samt de faglige løsninger med bygherre, arkitekter og andre projektdeltagere. På den måde sikrer vi, at kvaliteten bliver høj samt at de økonomiske og tidsmæssige rammer overholdes.

Konstruktioner

Afdelingen for bærende konstruktioner projekterer alt fra renovering af bevaringsværdige gamle bygninger til nyt byggeri. Vores medarbejdere har gennem mange år opnået stor erfaring i at arbejde med traditionelle materialer som træ, murværk, stål og beton, herunder komposit-konstruktioner.

Vores projektportefølje omfatter alt fra simple konstruktioner som i enfamiliehuse til sofistikerede konstruktioner i stål og beton i kontorer og etagebyggerier.

Konstruktionsafdelingen anvender i stort omfang opdaterede it-baserede beregningsværktøjer og udfører tegningsmateriale i både CAD og 3D Revit. Dette bidrager til at dimensioner, konstruktionsvalg og tidsforbrug bliver optimeret.

VVS-installationer

I VVS-afdelingen har Dines Jørgensen & Co. A/S opbygget kompetencer inden for alle bygningsinstallationer, herunder:

 • Vand, varme og sanitet
 • Ventilation
 • Køling
 • CTS-installationer
 • Trykluft og installationer for særlige luftarter
 • Laboratorieinstallationer

Energidesign

Som en vigtig del af arbejdet med energidesign i nye byggerier udfører vi energiberegninger og simulering af indeklimaet, som understøtter arkitekternes arbejder under projektforslag og forprojekt.

Ligeledes udarbejder vi et stort antal beregninger for bygherrer af ejendomme som en lovpligtig del af deres myndighedsandragende.

El-installationer

I el-afdelingen har Dines Jørgensen & Co. A/S opbygget kompetencer inden for alle bygningsinstallationer herunder:

 • Tavleanlæg
 • Lys- og kraftinstallationer
 • Belysningsanlæg, sikkerhedsbelysning
 • Svagstrømsinstallationer, it-netværk
 • Automatisk Brand Alarmering (ABA) og varslingsanlæg
 • Automatiske Indbrudsalarmeringsanlæg (AIA), Adgangskontrolanlæg (ADK)
 • Nødkaldeanlæg, porttelefonanlæg, telefonanlæg m.m.
 • Intelligente Bygnings Installationer (IBI), Smart House Installationer (IHC/Comlux/Tebis)
 • Brandtekniske redegørelser

Afdelingens arbejdsområder spænder fra projektering af avancerede installationer i komplicerede industri- og kontorbyggerier til mere simple installationer i boligenheder.

Renovering

Som en særlig faglig disciplin har Dines Jørgensen & Co. A/S oprettet en renoveringsafdeling der er dedikeret til større renoveringsopgaver – typisk boligbyggeri med udskiftning af tag og vinduer samt udskiftning af stigstrenge og faldstammer mv. Afdelingen tager sig også af sager med til- og ombygninger samt sanering og nedrivning.

Renoveringsafdelingen har sammensat et stærkt tværfagligt team af bygningskonstruktører, vvs- og el-ingeniører, som tilsammen kan løfte mange typer af opgaver.