Loading...

Boringer og kildefelter

Erstatningsboring for boring nr. 9, Frederikssund
Råvandsledning Dybendalsvej-Akademivej, Lyngby
Råvandsledning under Nymøllevej m.m., Lillerød

Ledningsnet

Ledningsrenovering 2015-17 for Åbjerg Vandværk
Ledningsrenovering på Høstvej m.m., Lyngby
Ledningsrenovering 2014 for Forsyning Helsingør
Ledningsrenovering Nødebovej Syd
Ledningsrenovering på Omø

Nødforsyningsanlæg

Nødforsyning til Åbjerg Vandværk
Nødforsyning til Ølsted Strand Vandværk
Nødforsyningsledning til Jyllinge

Vandværker

Ombygning af Hedehusene Vandværk
Ombygning af Ganløse Søndre Vandværk
Tilstandsrapport på Liseleje Vandværk
Etablering af skyllevandsbassin, Jyllinge Vandværk
Værdiansættelse af Villingebæk Vandværk