Loading...
Click edit button to change this code.

Anlægsteknik

Byggemodning

LAR, klimatilpasning og skybrudssikring

Kloakanlæg og ledningsrenovering

Sportsanlæg

Vej- og stianlæg

“Jeg har arbejdet sammen med Dines Jørgensen i 15 år. De udarbejder altid projekterne på en måde, så det ikke bliver for kompliceret. I stedet for dyre og forkromede projekter får man nøjagtigt det, man skal bruge. De er desuden til at tale med, så vi altid får enderne til at mødes.”

– Per Nielsen, projektleder Lind & Risør A/S

Henrik S. Andersen
Sorø, Odense
Afdelingsleder
Rådgivende Ingeniør FRI
Mail       hsa@dj-co.dk
Telefon  24 94 95 48
Jan Krog Jørgensen
Hillerød
Afdelingsleder
Rådgivende Ingeniør FRI
Mail       jkj@dj-co.dk
Telefon  24 21 04 79
Jens Friberg
Hillerød
Partner
Rådgivende Ingeniør FRI
Mail       jf@dj-co.dk
Telefon  21 64 02 92
Jørgen Hegner
Sorø, Odense
Ingeniør M.IDA
Partner
Rådgivende Ingeniør FRI
Mail       jhe@dj-co.dk
Telefon  20 14 38 55
Lars Christensen
Hillerød
Afdelingsleder
Tilgængelighedsrevisor
Rådgivende Ingeniør FRI
Mail       lc@dj-co.dk
Telefon  40 20 38 65
Ole Rasmussen
Hillerød
Administrerende direktør
Rådgivende Ingeniør FRI
Mail       or@dj-co.dk
Telefon  21 48 68 48

Vores anlægsafdeling beskæftiger 30 medarbejdere.

Ved samtlige anlægsarbejder tilbyder vi at udarbejde projektmateriale bestående af udbudsbeskrivelse og tegningsmateriale, afholde licitation samt varetage tilsyn med arbejdets udførelse frem til og med aflevering og efterfølgende garantieftersyn.

Byggemodninger

Vi tilbyder at forestå hele processen fra idé til opgaven er realiseret. Vi forestår således projektering, indhentning af myndighedstilladelser, udbud, byggeledelse og fagtilsyn. Undervejs står vi tillige for al nødvendig korrespondance med eksterne interessenter i form af ledningsejere, vejmyndigheder, borgere m.v.

Vej- og stianlæg

Typiske opgaver er nyanlæg og renovering af veje og stier, vejudvidelser, rundkørsler, chikaner og andre hastigheds-dæmpende foranstaltninger samt trafikregulering.
Ved udarbejdelse af trafikplanlægning udføres dette typisk i samarbejde med eksterne specialister på området.

Kloakanlæg og ledningsrenovering

Vi løser komplekse opgaver inden for spildevandsplanlægning, detailprojektering af nye kloakanlæg, kloaksanering og kloakfornyelsesplanlægning.
Vi tilbyder at foretage dimensionering og detailprojektering af alle slags delelementer i kloakanlægget herunder gravitations- og trykledninger, forsinkelsesbassiner, pumpestationer, bygværker og nedsivningsanlæg.

LAR, klimatilpasning og skybrudssikring

I takt med at klimaforandringer præger vores dagligdag i form af mere intensive og hyppigere regnhændelser, er det en god idé at klimatilpasse. Hvis man tidligere har været ramt af oversvømmelser eller er bosiddende i et oversvømmelsestruet område, kan man med fordel skybrudssikre området.
Når vi arbejder med at designe og projektere nye, såvel som eksisterende områder, hvor der skal klimatilpasses, benytter vi os blandt andet af LAR-løsninger, der er med til at øge værdien, biodiversiteten og det rekreative i et område.

Sportsanlæg

Vi er en aktiv samarbejdspartner i forbindelse med udformning, projektering samt ombygning af idrætsanlæg.

Blandt andet har og er vi rådgiver ved etablering af kunstgræsbaner til fodbold og amerikansk fodbold, græsfodboldbaner og cricketbaner for en lang række kommuner i hele Danmark.

Vi har siden 2006 været med til at etablere mere end 500.000 m2 kunstgræsanlæg. Blandt andet Danmarks første Superliga Stadion med kunstgræs beliggende på Farum Park, hvor FC Nordsjælland spiller deres hjemmekampe.

Vi har eksperter indenfor sportsområdet, som løbende deltager i seminarer og sportsmesser for at holde sig ajour med udviklingen inden for kunstgræs- og sportsområdet.

Vi har en tæt kontakt med både danske leverandører og deres udenlandske producenter for at have føling med, hvad der sker indenfor området.
På opfordring afholder vi gerne foredrag vedrørende de udfordringer, der er i forbindelse med etablering af et kunstgræsanlæg. Vi har bl.a. afholdt foredrag for GAD (Groundsman Association Denmark), SCEU (Selandia Center for Erhvervsrettede Uddannelser) og Halsinspektørforeningen.

It-kompetencer

Til optegning af anlægsopgaver anvendes tegneprogrammerne MicroStation og AutoCAD. Derudover bruger vi programmer som MIKE URBAN, InRoads, DanDasGraf, VandGraf samt diverse øvrige programmer til dimensionering af afløbs- og vejanlæg (herunder digitale kørekurver m.v.). Endvidere anvender vi LumenRT til 3D visualisering.