Loading...

T:RAin – et beregningsværktøj

I takt med at naturlige og menneskeskabte klimaforandringer præger vores omverden i form af mere intensive og hyppigere regnhændelser, har vi i Dines Jørgensen & Co udarbejdet et nyt beregningsværktøj, som vi har navngivet T:RAin. Med T:RAin tilbyder vi et illustrativt overblik og den viden, der skal til for at:

  • Kortlægge og afværge oversvømmelser med en rettidig og målrettet indsats
  • Planlægge, designe og imødekomme de forventede ødelæggende oversvømmelser i dit område eller bydel, når jorden er vandmættet, og kloakken er fuldtløbende

Artikler

Se vores brochure