Loading...
Click edit button to change this code.

d;way – et opdelt tag- og regnvandssystem

d;way – divided rainwaterway system er udført i beton og opsamler det rene tagvand og det forurenede vejvand adskilt i ét system. Et system med fokus på problemstillingerne, som er kommet i takt med klimaforandringerne:

  • Manglen på rent drikkevand og større udfordringer med forurening af drikkevandsressourcerne
  • Øget fokus på uhensigtsmæssige indvirkninger på miljø og natur
  • Stigende regnvandsmængder som skal håndteres lokalt

Det særlige ved systemet er, at det er en ny måde at håndtere regnvandet på i byområderne. Hermed forøges muligheden for at genbruge regnvandet som en ressource. d;way kan endvidere understøtte og aflaste eksisterende kloaksystemer. Alle betondelene tåler tung trafiklast og kan bruges på alle vejtyper.

Artikler

Se vores brochure