Loading...
Click edit button to change this code.

Mål 11

Mål 11 handler om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Byggeriafdelingen bidrager til delmål 11.1 ved, i samspil med byggeriets parter, at øge almen adgang til egnede og sikre boliger for alle indkomstgrupper i forbindelse med nybyg og renovering. Boligerne sikres med henblik på tilgængelighed, indeklima, energioptimering mm. Det samme gør vores miljøafdeling og geotekniske afdeling igennem rådgivning til en række faste samarbejdspartnere, som udvikler almene boligprojekter, hvor rettidighed og rentable løsninger er i særligt fokus. En rådgivning som derved understøtter udviklingen af almene boligprojekter, hvor økonomien ofte er presset.

Desuden bidrager byggeriafdelingen til delmål 11.6 i forbindelse med etablering og renovering af kommunale affaldsbehandlingsanlæg. Projekterne omfatter alt fra gængs pladsindretning og nybyggeri til enkeltstående kildesorteringsanlæg.