Loading...

PLACE FOR RAIN

Terrænnær afvanding til effektiv klimasikring

PLACE FOR RAIN er et terrænnært afvandingssystem, der forandrer passive belægninger til moderne klimasikring. Takket være dets mange forskellige typer af permeable overflader er systemet velegnet til afvanding af langt de fleste byområder: veje, parkeringspladser, torve og pladser, gangstier og terrasser, sports- og legepladser samt vandveje.

Systemets store fordel er, at det sikrer effektiv afvanding uden behov for at grave det dybt ned i jorden. Det er en fordel mange steder – men særligt hvor der er kabler og ledninger i jorden, eller hvor jorden er forurenet, er systemet en yderst velegnet løsning. Systemet kan håndtere op til tre-fire gange så meget vand som drænende bæregruslag, og det er tilmed hurtigt at etablere både ved renovering eller nyanlæg.

Regnvandet opsamles i kassetter tæt på terræn og kan genanvendes f.eks. til at vande træer. Den korte transportvej for det terrænnære vand muliggør den bedst mulige vanding af træer, idet træer har det bedst med at blive vandet fra oven. Træer er afgørende for byers velbefindende og for at forebygge den såkaldte Urban Heat Island Effect, som betegner den typisk uhensigtsmæssigt højere temperatur i byer end i landområder. Træer har også den positive funktion, at de renser luften for en række forurenende stoffer.

Med systemet opnår man en færdig løsning, hvor de forskellige dele passer til det aktuelle behov. Det består af en række permeable belægninger skræddersyet til forskellige formål samt frostfri Airboks regnvandskassetter. Desuden kan det udbygges med en kassette med et lag af filtermuld, Biocalith eller rensemuld – eller en hvilken som helst forhåndenværende muldjord.

Se vores brochure
Stockholm jord

Eksempler på opbygning

Loading...

Permeable belægningssten til veje

Loading...

PU-asfalt til veje


Epoxybelægning til gangstier og terrasser

Epoxybelægning til gangstier og terrasser

Belægningsfliser og belægningssten til torve og pladser

Belægningsfliser og belægningssten til torve og pladser

Epoxybelægning til gangstier og terrasser

Epoxybelægning til gangstier og terrasser

De blå græsarmeringssten til parkeringspladser

De blå græsarmeringssten til parkeringspladser

Permeable vandrender til vandveje

Permeable vandrender til vandveje

Rådgivning og salg

PLACE FOR RAIN er udviklet i samarbejde mellem ENREGIS DANMARK, Midtgaard A/S og Sure Play.

Dines Jørgensen & Co. A/S rådgiver om anvendelse af systemet. Vi gør opmærksom på, at vi har økonomisk interesse i systemet.

RÅDGIVNING
DINES JØRGENSEN & CO. A/S
Kirsebæralle 9-11
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 06 66
dj@dj-co.dk
SALG
ENREGIS DANMARK
ES Kompany ApS
Bomose Allé 3
3200 Helsinge
Tlf. 26 88 60 80
lk@enregis.dk
www.enregis.dk