Vi har været rådgiver på klimatilpasningsprojektet, der er en del af byrumsfornyelsen. Der er bl.a. etableret nye rekreative områder som ny legeplads og soppebassin. Under pladsen er der er etableret parkeringskælder til glæde for områdets beboere.

Skybrudskonceptet Rock’N’Road, som vi har anvendt på Langelands Plads er med til at løse 4 samfunds- og miljøproblemer: håndtering af skybrud, rensning af overfladevand for miljøfremmede stoffer, modvirkning af Urban Heat Island Effect samt rensning af luften. Du kan læse mere om konceptet her: https://www.linkedin.com/pulse/skybrudskonceptet-rocknroad-p%C3%A5-langelands-plads-er-med-andy-hoang/