I et offentlig-privat samarbejde med Frederiksberg Kommune og Midtgaard A/S har vi udviklet Frederiksberg Klimasten. Klimastenen er med til at forebygge oversvømmelser og ikke mindst skabe grønne omgivelser, da græs og løg har bedre vækstbetingelser i stenen. Læs mere om Frederiksberg Klimasten her, hvor DI – Dansk Industri har fokus på offentlig-privat samarbejde.