Igen i år var Damla og Sebastian med på Job- og uddannelsesmessen i Sorø. Her talte de med elever fra 7. og 8. klasse om, hvilke spændende opgaver man møder som rådgivende ingeniør i bygge- og anlægsbranchen. Vi var en del af ”Klassedysten”, hvor 12 af virksomhederne på messen havde en aktivitet, som eleverne kunne deltage i. Damla og Sebastian havde lavet en opgave, hvor eleverne skulle beregne bundkoter og brønddybder i et afløbssystem. Opgaven blev beregnet af størstedelen af eleverne, og enkelte af dem skulle have lidt hjælp, men da de først havde forstået opgaven, gik det nemt med at regne den igennem.