Vi har haft fornøjelsen af at projektere skybrudsløsningen for Frederiksberg Kommune. Løsningen på Ærøvej består af en gennemtrængelig drænasfalt og drængrus, der tillader vandet, selv i skybrudssituationer, at trænge igennem og blive opsamlet i 4 underjordiske bassiner. Vandet udledes herefter i kontrollerede mængder til kloaksystemet, der dermed ikke bliver overbelastet.

Se borgmesteren simulere et skybrud på Ærøvej: