Vi har været totalrådgiver på ombygning af Bakkegårdsvej Genbrugsplads. Den eksisterende plads er udvidet med 2.200 m2 til over dobbelt størrelse. Pladsen er etableret i to niveauer, herved sker borgernes aflæsning af større emner ergonomisk optimalt. Der er etableret ny lagerhal til håndtering af mindre fraktioner og kemikalieaffald samt nyt mandskabshus med kontor og omklædningsfaciliteter. Under den nye plads er der etableret forsinkelsesbassiner med pumpeanlæg til 60 m3 regnvand.

Se billeder fra indvielsen på Sjællandske Medier