Vi har projekteret byggemodningen af Nicolinelund. Byggemodningen, der har et samlet areal 118.723 m2 omfatter ca. 70 parceller og 20 tæt-lav boliger. Denne byggemodning er lidt atypisk med sine snoede veje mellem parcellerne. Det har stillet store krav til entreprenøren i forbindelse med udførelse af kloaknettet.

Læs mere på Stevnsbladet