Byggemodningen består af et areal på ca. 11 ha med 124 boligenheder fordelt på 79 rækkehus-enheder på Frugtlunden og 45 parcelgrunde på Grønningen.
I lokalplanen er der indtænkt blå og grønne linjer, hvor der er plads til vandhåndtering og rekreative områder.

Det tidligere rørlagte vandløb er åbnet op og bugter sig igennem området og skaber optimale forhold for udviklingen af et spændende vandløb til gavn for flora og fauna. Regnvandsbassinerne bliver anlagt som naturlige søer for at styrke områdets rekreative profil. De bruges til forsinkelse og rensning af overfladevand fra de befæstede arealer i bydelen.