Forside   |   Profil   |   Anlægsteknik   |   Byggeri   |   Bæredygtighed   |   Geoteknik   |   Miljø   |   Vandforsyning   |   Kontakt   |   Organisation   |   Job   |   Sidste nyt
Miljø
Skal du af med en bunke jord her og nu, eller skal du udvikle en hel bydel? Er der PCB og asbest i dine bygninger, eller er der råd og skimmelsvamp i dit tag? Dines Jørgensen & Co's datterselskab DJ Miljø & Geoteknik  løser en bred vifte af opgaver inden for miljøområdet.


I DJ Miljø & Geoteknik udfører vi rådgivning inden for:
 • Jord, luft og grundvand
  Undersøgelser og rådgivning i forbindelse med afgrænsninger og afværgeforanstaltninger af miljøfremmedes stoffer og forurening.

 • Miljøfarlige stoffer i bygninger
  Undersøgelser og rådgivning i forbindelse med forekomster af bly, asbest, PCB og klorerede paraffiner f.eks. ved sanering.

 • Indeklima
  Undersøgelser af materialer og indeluft, herunder råd og skimmelsvamp.

 • Udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med nedrivningsprojekter, saneringsopgaver, byggemodninger

Vores kunder er både store og små:
 • Entreprenører og nedrivere
 • Kommuner og forsyningsselskaber
 • Developere og typehusfirmaer
 • Rådgivende ingeniører uden egen miljø-/geoteknisk afdeling
 • Ejendomsmæglere og forsikringsselskaber


For alle arbejdsområderne gælder, at vi både varetager enkeltopgaver som f.eks. jordprøvetagning, men også yder samlet rådgivning i store opgaver.

Hvis du vil vide mere om vores miljøafdeling, så klik her

 

Hillerød afdeling
Kirsebæralle 9-11
3400 Hillerød
Telefon 48 26 06 66
dj@dj-co.dk
Sorø afdeling
Energiens hus, Energivej 3
4180 Sorø
Telefon 57 86 06 66
dj@dj-co.dk
DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød
Telefon 25 94 06 66
mg@dj-mg.dk