Loading...
Click edit button to change this code.

Mål 9

Mål 9 handler overordnet set om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation og derved også finde holdbare løsninger på både økonomiske, såvel som miljømæssige udfordringer.

Helt konkret hjælper vores miljøafdeling blandt andet med at undersøge kvaliteten af et projekts bygningsmæssige ressourcer i forhold til forurening og beskaffenhed, hvilket direkte understøtter delmål 9.4 om bl.a. effektiv udnyttelse af ressourcer. Ligeledes rådgiver vi også forsyninger, blandt andet gennem rammeaftaler, i forbindelse med etablering og udbredelse af fjernvarmeledninger.

Gennem vores rådgivning i forbindelse med miljøgodkendelser til forurenende virksomheder bidrager vi til at sikre, at de mest miljøvenlige og bæredygtige processer implementeres i virksomhederne.

I vandafdelingens rådgivning er der fokus på mere effektiv udnyttelse af vandressourcen både ved at optimere vandrensnings-processen, drift af anlæg og genanvendelse af skyllevand, samt at finde løsninger til at mindske vandforbruget både hos den private forbruger og de forskellige industrielle sektorer (9.4).

Referencer

Til- og ombygning af Smedebakkens Vandværk