Loading...
Click edit button to change this code.

Mål 8

Mål 8 handler overordnet set om at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt et anstændigt arbejde til alle, uanset køn, alder og baggrund.

Vi har, i koncernen, øje for en ligelig kønsfordeling, både i forhold til lønforhold og antal medarbejdere. Derudover ansætter vi løbende ungarbejdere og medarbejdere i flexjob og har jævnligt praktikanter fra relevante uddannelser, såsom CPH Business Academy. På den måde understøtter vi aktivt delmål 8.5 om fuld og produktiv beskæftigelse, samt ligeløn for mænd og kvinder.

Vi har i koncernens arbejdsmiljøudvalg stor fokus på vores medarbejders sikkerhed og trivsel, herunder også det psykiske arbejdsmiljø (delmål 8.8).

Helt konkret foretager vores miljøafdeling en lang række kortlægninger af miljøproblematiske stoffer i bygninger, der skal nedbrydes. Desuden udarbejder vi procedurer for arbejdsmiljø og sikkerhed. Disse er med til at sikre gode arbejdsvilkår for de medarbejdere, der skal foretage nedbrydningen, og giver dem mulighed for at anvende de rigtige metoder og de bedste værnemidler.

Ressourcekortlægning af bygninger til nedbrydning er også med til at muliggøre genbrug og genanvendelse af bygningsdele, hvilket skaber forretningsmuligheder, og derved øget økonomisk vækst og produktivitet (delmål 8.2).