Loading...
Click edit button to change this code.

Mål 14

Mål 14 handler om at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Blandt andet skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres inden 2025, især forurening fra landbaserede aktiviteter, eksempelvis havaffald og forurening med næringsstoffer.

Vores miljørådgivning i kystnære projektområder, indbefatter ikke sjældent oprensninger af forureninger i jord og grundvand, som derved reducerer fortsat og fremtidig udsivning til havmiljøet. Desuden udarbejder vi også risikovurderinger i kystnære projektområder for at undgå forurening af grundvand og i sidste ende havmiljøet. Risikovurderingerne udarbejdes på baggrund af modelleringer af dels forureningers udbredelse i grundvand, dels ved filterløsninger. Alt sammen noget som bidrager direkte til delmål 14.1 om forhindring og reducering af havforurening.