Loading...

Nyheder

Vandledning føres under Teglstrup Hegn

Råvand fra Solbakken kildeplads skal ledes til Hellebæk Vandværk på en ca. 3 km lang strækning.

Moderne genbrugsplads med klimasikring

En spændende opgave med fokus på energieffektive og miljøvenlige løsninger.

Nyt kunstgræsbaneanlæg, Sundby Idrætsanlæg, Amager

Nu er der et nyt lækkert kunstgræsbaneanlæg på vej til borgerne i Sundby

Kan man etablere en cykelsti, når grundvandet står højt?

Denne udfordring har vi taget op i samarbejde med Hillerød Kommune og Druedalsvejens Entreprenørforretning.

Byggemodning Nicolinelund, Strøbye Egede

Spændende byggemodning med veje der snor sig organisk i området. Kloaknettet overdrages nu til KLAR Forsyning

Ombygning af genbrugsplads for I/S Norfors

Projektet omfatter udvidelse og nyt pladsdesign af genbrugspladsen Bakkegårdsvej, Humlebæk