Frederiksberg Kommune anvender d:RAin linjedræn på Sankt Thomas Allé.

Ved at anvende linjedræn med permeabel beton som f.eks. d:RAin kan man rense overflade¬vandet på vejen for miljøfremmede stoffer. På den måde kan man overholde grundvands¬kvalitetskriterierne for nedsivning og miljø¬kvalitets¬kravene for udledning på langt de fleste veje.

Læs mere om d:RAin her

Her kan du se en video om permeabel betons renseeffekt på vejvand