Så er der ved at blive lagt sidste hånd på byggemodningen Klokkergården i Sorø, hvor vi er totalrådgivere for Sorø Kommune og Sorø Forsyning. Der er i hele området lokal afledning af regn- og overfladevand (LAR). Byggemodningen har været opdelt i 3 etaper, hvor første etape blev udført i 2016, og som det ses på billederne er mange af grundene allerede solgt.

Den seneste etape udføres af Karise Anlæg & Byg.