Håndtering af jord ved anlægsarbejde kan gøres langt billigere, end de fleste er opmærksomme på.

I forbindelse med en større kloaksag, som vores anlægsafdeling i Sorø har projekteret, er vi blevet opmærksomme på en god måde at planlægge håndteringen af overskudsjord på. Processen sparer tid for entreprenøren i anlægsperioden, og bygherren sparer penge på bortkørsel af jord samt unødvendig udtagning og analyse af jordprøver.

Anlægssager af denne art indeholder nye kloakledninger til spildevand og regnvand. Ved dette arbejde opstår der altid en stor mængde overskudsjord svarende til de rør, som lægges, samt overskudsjord, som ikke er egnet til at blive indbygget i ledningsgraven igen. Overskudsjorden skal derfor bortskaffes.

Forundersøgelse af jord
Hvis du er i gang med lignende sager kan vi anbefale, at du i god tid inden selve arbejdet sættes i gang, gør dig klart, hvor meget jord, der forventes at skulle køres bort. Herefter kan du med fordel fastlægge, hvor mange jordprøver, det er nødvendigt at udtage og analysere for at have en tilstrækkelig dokumentation af jordens forureningsklasse.

De øvre jordlag fra udgravningerne skal genindbygges, når ledningsgravene fyldes op. Jord, der bortkøres, er kun fra jordlag under ca. 1,25 meter under terræn. Her er der tale om intakt uberørt jord, der ved analyser er dokumenteret rent. Den underliggende rene og intakte jord kan nu køres bort uden yderligere prøvetagning. På den måde sparer man penge på både deponeringsafgiften til modtagelsen af forurenet jord og yderligere prøvetagning.

Spar penge på prøveudtagelse


Den næste udfordring er at finde en modtager til den rene jord. Her kan også spares penge. Da der jo er tale om godtgjort ren intakt jord, kan du indgå aftale med en jordmodtager, om at du leverer jord på basis af langt færre jordprøver end den normale procedure, der er en jordprøve pr. 30 tons jord.

Spar penge på transport og deponeringsafgift


Hvis der arbejdes i det åbne land, er det sommetider muligt at finde en lokal landmand, der er interesseret i at modtage jord. Nogle landmænd har tilladelse til at aftage rent jord på deres marker til opfyldning af lavninger i marker eller andre terrænreguleringer. Denne situation stiller dig i en glimrende forhandlingssituation i forhold til landmanden, som har en interesse i at modtage jord, mens bygherren har en fordel ved at komme af med jord tæt på, hvor det er gravet op. På denne måde kan du for det meste spare mange penge på transport og måske forhandle en lav deponeringsafgift med landmanden.

På den pågældende sag i vores Sorø-afdeling har ovenstående metode sparet bygherren for mellem 1 og 2 millioner kroner.

Spar tid
Metoden sparer tid, da der inden entreprenøren starter på jordarbejdet, allerede er taget prøver. Normalt tages prøverne først, når jorden er gravet op. De skal herefter undersøges på laboratorium, hvilket normalt tager 5 dage, men kan hastes igennem til en højere pris.

Spar overraskelser
Bruger du denne fremgangsmåde og planlægger arbejdsgangen i god tid, sparer du også dig selv for overraskelser i forhold til jordhåndtering, da det meste af det jord, der skal bortkøres, i forvejen er klassificeret.

Den eneste ubekendte, i forhold til økonomien i at bortkøre jord, ligger herefter i mængden, som skal udskiftes. Denne kan man desværre ikke på en rationel måde kontrollere, da den afhænger af de lokale jordbundsforhold.