Forside   |   Profil   |   Anlægsteknik   |   Byggeri   |   Bæredygtighed   |   Geoteknik   |   Miljø   |   Vandforsyning   |   Kontakt   |   Organisation   |   Job   |   Sidste nyt
Bæredygtigt byggeri
Dines Jørgensen & Co. A/S tager hver dag nye skridt, når det gælder bæredygtighed inden for design af byggetekniske løsninger, optimering og beregning af bygningers energiforbrug.

Miljø
Et succeskriterium for vores tekniske løsninger er et lavt ressourceforbrug og lave ressourceomkostninger til den efterfølgende brug og drift. Det gælder også omkostninger til el, vand og varme.
Valget af byggematerialer er et vigtigt punkt i projekteringen, hvor der indgår vurdering af materialers livstidscyklus samt deres påvirkning på nærmiljøet og det omkringliggende miljø. Vi fravælger materialer med lang afdunstningstid og produkter med kemikalier, der påvirker indeklimaet og bygningens brugere.

Økonomi

Når det gælder den økonomiske side af bæredygtigheden, tager vi udgangspunkt i totaløkonomiske beregninger.
Byggeomkostninger, driftsomkostninger og bygningernes vedligeholdelse bliver synliggjort i denne proces. Specielt driftsomkostninger og levetid for bygningsdele er afgørende for resultatet af den totaløkonomiske beregning. Kunden får på denne måde et solidt beslutningsgrundlag for den endelige bæredygtige løsning.

Tekniske løsninger
I vores projektering af bygninger tager vi udgangspunkt i et bæredygtigt energidesign, som omfatter en energioptimal konstruktion og installationstekniske løsninger. Lavenergianlæg og avancerede styringssystemer er med til at minimere bygningens ressourceforbrug.
Værktøjer i denne proces kan være analyse af dagslys og indeklimasimuleringer. Når vi indarbejder dagslys og indeklima i bygningsdesignet, bliver behovet for kunstig belysning ofte mindre, og installering af aktive køleanlæg undgås - til fordel for både økonomi og miljø.

Det færdige projekt

I vellykkede projekter er de bæredygtige rammer indarbejdet som del af det arkitektoniske udtryk, hvilket sker i dialog mellem bygherre og arkitekt. Derfor stræber vi i Dines Jørgensen & Co. A/S altid efter et tæt samarbejde med arkitekten for at integrere optimale energiløsninger i byggeriet.

Hillerød afdeling
Kirsebæralle 9-11
3400 Hillerød
Telefon 48 26 06 66
dj@dj-co.dk
Sorø afdeling
Energiens hus, Energivej 3
4180 Sorø
Telefon 57 86 06 66
dj@dj-co.dk
DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød
Telefon 25 94 06 66
mg@dj-mg.dk