Forside   |   Profil   |   Anlægsteknik   |   Byggeri   |   Bæredygtighed   |   Geoteknik   |   Miljø   |   Vandforsyning   |   Kontakt   |   Organisation   |   Job   |   Sidste nyt
Byggeri

”Der er en robusthed hos Dines Jørgensen, som gør, at vi næsten altid vælger dem som rådgivende ingeniører, når vi selv kan bestemme. Nøglepersonerne hos Dines har været der i mange år. De kan deres kram og føler sig forpligtet af samarbejdet. Det giver mig en vished for at varen bliver leveret, også hvis der kommer bump på vejen i projektforløbet.”
Christian Nemming, KHS arkitekter a/s

 
I Dines Jørgensen & Co's bygningsafdeling arbejder 21 medarbejdere med bygherrerådgivning, konstruktioner, vvs- og el-installationer. Vores kunder er bygherrer i stat og kommuner samt private bygherrer, herunder totalentreprenører og byggekonsortier.

Vi tilpasser rådgivningen til kundens behov, blandt andet ved udarbejdelse af udbudsmateriale til brug ved entrepriseudbud eller som deltager i partnering, hvor bygherre, rådgiver og entreprenør i fællesskab former projektet.

Projekterne i bygningsafdelingen styres af en projektleder samt et antal fagspecialister, der udvælges, så de svarer til opgavens faglige profil. Projektlederen koordinerer de interne ydelser samt de faglige løsninger med bygherre, arkitekter og andre projektdeltagere. På den måde sikrer vi, at de økonomiske og tidsmæssige rammer overholdes.

Bygherrerådgivning

Dines Jørgensen & Co. A/S udfører bygherrerådgivning -  fra idé til byggeriet afleveres til bygherrens videre drift.

Vi er med som bygherrens højre hånd fra de første ideer til udformning af byggeprogrammet, hvor bygherrens ønsker og behov eksakt beskrives, og de fremtidige rammer for projektet skitseres. Herunder projektbudget, samarbejdspartnere og udbudsformer.
Under projektering og udførelse udfører vi kontrol og tilsyn, så de planlagte rammer for kvalitet, økonomi og tid opretholdes.

Konstruktioner
Afdelingen for bærende konstruktioner projekterer alt fra renovering af bevaringsværdige gamle bygninger til nyt byggeri.

Vores medarbejdere har gennem mange år fået stor erfaring i at arbejde med traditionelle materialer som træ, murværk, stål og beton. De mestrer også bærende konstruktioner med elementer i aluminium, glas og fiberbeton.

Konstruktionsafdelingen varetager desuden projekteringen af afløbsinstallationer i jord til regn- og spildevandsanlæg.

Vores projektportefølje omfatter alt fra simple konstruktioner som i enfamiliehuse til sofistikerede konstruktioner i stål og beton i kontorer, etagebyggerier og togværksteder.

Konstruktionsafdelingen anvender i stort omfang opdaterede it-baserede beregningsværktøjer og udfører tegningsmateriale i både CAD og Revit. Dette bidrager til at dimensioner, konstruktionsvalg og tidsforbrug bliver optimeret.

VVS-installationer
I VVS-afdelingen har Dines Jørgensen & Co. A/S opbygget kompetencer inden for alle bygningsinstallationer, herunder:

 • Vand, varme og sanitet
 • Ventilation
 • Køling
 • CTS-installationer
 • Trykluft og installationer for særlige luftarter
 • Laboratorieinstallationer


Energidesign og indeklima
Som en vigtig del af arbejdet med energidesign i nye byggerier udfører vi energiberegninger og simuleringer af indeklimaet.
Ligeledes udarbejder vi et stort antal beregninger for bygherrer af ejendomme som en lovpligtig del af deres myndigheds-andragende.

El-installationer
I el-afdelingen har Dines Jørgensen & Co. A/S opbygget kompetencer inden for alle bygningsinstallationer herunder:

 • Tavleanlæg
 • Lys- og kraftinstallationer
 • Belysningsanlæg, sikkerhedsbelysning
 • Svagstrømsinstallationer, it-netværk
 • Automatisk Brand Alarmering (ABA) og varslingsanlæg
 • Automatiske Indbrudsalarmeringsanlæg (AIA), Adgangskontrolanlæg (ADK)
 • Nødkaldeanlæg, porttelefonanlæg, telefonanlæg m.m.
 • Intelligente Bygnings Installationer (IBI), Smart House Installationer (IHC/Comlux/Tebis)
 • Brandtekniske redegørelser


Afdelingens arbejdsområder spænder fra projektering af avancerede installationer i komplicerede industri- og kontorbyggerier til mere simple installationer i boligenheder.

Afdelingernes speciale udbygges løbende i takt med ændringer i myndighedskrav, materialer og komponenter. I fremtidens byggeri er der store udfordringer med at få ingeniørdisciplinerne til at spille sammen med design og arkitektur og opnå resultater i form af et godt miljø og lavt energiforbrug. Dines Jørgensen & Co. A/S arbejder for at opnå lave driftsomkostninger og brugervenlige installationer, der lever op til kravene nu og i fremtiden.Hillerød afdeling
Kirsebæralle 9-11
3400 Hillerød
Telefon 48 26 06 66
dj@dj-co.dk
Sorø afdeling
Energiens hus, Energivej 3
4180 Sorø
Telefon 57 86 06 66
dj@dj-co.dk
DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød
Telefon 25 94 06 66
mg@dj-mg.dk