Forside   |   Profil   |   Anlægsteknik   |   Byggeri   |   Bæredygtighed   |   Geoteknik   |   Miljø   |   Vandforsyning   |   Kontakt   |   Organisation   |   Job   |   Sidste nyt
Anlægsteknik

"Jeg har arbejdet sammen med Dines Jørgensen i 15 år. De udarbejder altid projekterne på en måde, så det ikke bliver for kompliceret. I stedet for dyre og forkromede projekter får man nøjagtigt det, man skal bruge. De er desuden til at tale med, så vi altid får enderne til at mødes."

Per Nielsen, projektleder Lind & Risør A/SDines Jørgensen & Co's anlægsafdeling beskæftiger 26 medarbejdere.

Ved samtlige anlægsarbejder tilbyder vi at udarbejde projekt-materiale bestående af udbudsbeskrivelse og tegningsmateriale, afholde licitation  samt varetage tilsyn med arbejdets udførelse frem til og med aflevering og efterfølgende garantieftersyn.


Byggemodninger
Dines Jørgensen & Co. A/S har udarbejdet adskillige bygge-modningsprojekter for såvel offentlige som private bygherrer.

Vi er vant til at skabe bæredygtige løsninger i projekterne fra start til slut, når jordhåndtering- og regulering, kloakanlæg, vej- og stianlæg og belysnings- og forsyningsanlæg skal projekteres og koordineres. Som beslutningsgrundlag for en byggemodnings videre forløb, tilbyder vi ligeledes at udarbejde et samlet modningsoverslag, hvor alle relevante udgifter fremgår.

Vej- og stianlæg
Vores virksomhed har gennem årene været ansvarlig for adskillige projekter på vej- og stianlæg.
Typiske opgaver er nyanlæg og renovering af veje og stier, vejudvidelser, rundkørsler, chikaner og andre hastigheds-dæmpende foranstaltninger og trafikregulering.
Ved udarbejdelse af trafikplanlægning udføres dette typisk i samarbejde med eksterne specialister på området.

Sportsanlæg

Vi er en aktiv samarbejdspartner i forbindelse med udformning, projektering og ombygning af idrætsanlæg. Blandt andet har vi været rådgiver ved etablering af kunstgræsbaner, græsfodbold-
baner og cricketbaner for en lang række storkøbenhavnske, sjællandske og jyske kommuner.


Vi har siden 2006 været med til at etablere mere end 350.000 m2 kunstgræsanlæg. Blandt andet Danmarks eneste Superliga Stadion med kunstgræs på Farum Park, hvor FC Nordsjælland spiller deres hjemmekampe.

Vi har eksperter indenfor sportsområdet, som løbende deltager i seminarer og sportsmesser for at holde sig ajour med udviklingen inden for kunstgræs- og sportsområdet.

Vi har en tæt kontakt med både danske leverandører og deres udenlandske producenter for at have føling med, hvad der sker indenfor området.

På opfordring afholder vi gerne foredrag, vedrørende de udfordringer, der er i forbindelse med etablering af et kunst-
græsanlæg, og har bl.a. afholdt et sådant for GAD (Groundsman Association Denmark), SCEU (Selandia Center for Erhvervsrettede Uddannelser) og Halsinspektørforeningen.

Spildevand
Dines Jørgensen & Co. A/S løser komplekse opgaver inden for spildevandsplanlægning, detailprojektering af nye kloakanlæg, kloakfornyelsesplanlægning og kloaksanering.
Vi tilbyder at foretage dimensionering og detailprojektering af alle slags delelementer i kloakanlægget herunder gravitations- og trykledninger, forsinkelsesbassiner, pumpestationer, byg-værker og nedsivningsanlæg.

Skybrudssikring

For at imødekomme de tiltagende problemer med oversvøm-melse i forbindelse med skybrud, tilbyder vi planlægning og projektering af skybrudssikker regnvandshåndtering.
I løsningselementerne indgår LAR-elementer, forsinkelser på terræn og udarbejdelse af oversvømmelsesarealer, der i det daglige bruges til leg eller rekreative formål.

Renseanlæg
Dines Jørgensen & Co. A/S er en aktiv partner i forbindelse med etablering og udbygning af renseanlæg.

Firmaet forestår projektering af jord-, lednings- og bygnings-arbejder, hvorimod proces- og maskinanlæg typisk udføres af eksterne samarbejdspartnere, som er specialister inden for disse områder.

It-kompetencer

Til optegning af anlægsopgaver anvendes tegneprogrammerne MicroStation og AutoCAD.
Derudover bruger vi programmer som DanDasGraf, VandGraf samt diverse øvrige programmer til dimensionering af afløbs- og vej-
anlæg (herunder digitale kørekurver m.v.).

 Hillerød afdeling
Kirsebæralle 9-11
3400 Hillerød
Telefon 48 26 06 66
dj@dj-co.dk
Sorø afdeling
Energiens hus, Energivej 3
4180 Sorø
Telefon 57 86 06 66
dj@dj-co.dk
DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød
Telefon 25 94 06 66
mg@dj-mg.dk